06 36 084 186 info@steadycoaching.nl

Podcast

In de afgelopen tijd heb ik diverse Bijbelstudies opgenomen voor het programma ‘Op weg met de Bijbel’. In deze Bijbelstudies kijk ik vanuit coachingsoogpunt naar diverse onderwerpen die veel mensen tegen komen in hun leven en die trek ik door naar het geloof. Wat kunnen wij leren uit de Bijbel?
Deze stel ik gratis ter beschikking in de vorm van een podcast.