06 36 084 186 info@steadycoaching.nl

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING STEADY COACHING

Ik vind privacy belangrijk en verwerk daarom slechts persoonsgegevens indien dit op een wettelijke en transparante wijze gebeurt. Dit betekent onder andere dat ik:

 • Duidelijk vermeld aan je welke gegevens ik verwerk.
 • Alleen gegevens verzamel die nodig zijn om mijn gerechtvaardigde doelen te verwezenlijken.
 • Niet meer gegevens verwerk dan noodzakelijk is.
 • Redelijke maatregelen neem om ervoor te zorgen dat de gegevens niet onjuist zijn.
 • Bewaartermijnen in acht neem en hierna de gegevens wis.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen neem om jouw gegevens te beschermen.
 • Jouw rechten, te vinden in artikel 9 van deze privacy- en cookieverklaring, respecteer.

Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens aan mij te verstrekken. Ik zal er alles aan doen om de verwerking van persoonsgegevens zo veel mogelijk te beperken. Indien dit redelijkerwijs niet van mij verlangd kan worden, kan jouw weigering om persoonsgegevens te verstrekken er mogelijk toe leiden dat onze rechtsverhouding niet tot stand kan komen of voort kan duren.

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

 

 1. Over mij

Steady Coaching is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Steady Coaching
Proosdijerveldweg 20
6713 CR Ede

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze privacy- en cookieverklaring of de verwerking van jouw gegevens, kun je op de volgende manieren contact met mij opnemen:

E-mail: info@steadycoaching.nl
Telefoon: 06 36084186
Schriftelijk: Proosdijerveldweg 20, 2821 6713 CR Ede

 

 1. De gegevens die ik verzamel

Ik kan de volgende gegevens van je verzamelen:

 • NAW gegevens (naam, adres en woonplaats)
 • Betaalgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Rapporten van coachingssessies
 • Social media accountgegevens, indien van toepassing
 • Persoonsgegevens voortvloeiend uit communicatie met mij, die jij zelf actief verstrekt (hierbij kun je denken aan de correspondentie tussen ons, als onderdeel van het persoonlijke coachingstraject).

 Steady Coaching kan gevoelige persoonsgegevens van jou verwerken als onderdeel van het coachingstraject. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er gegevens over jouw gezondheid  worden verwerkt. Steady Coaching zal vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming, voordat je deze gegevens verstrekt, via het toestemmingsformulier.

 

Op deze website vind je mogelijk links naar websites van derden. Het privacyreglement van het specifieke platform is op deze link van toepassing en niet deze privacy- en cookieverklaring. Ik kan niet garanderen dat deze derden op een veilige manier met jouw gegevens omgaan.

 1. Waarom ik jouw gegevens verzamel

Ik verzamel gegevens omdat de dienstverlening anders niet verstrekt kan worden. Zo zijn gegevens nodig om een coachingstraject te kunnen volgen, een overeenkomst op te kunnen stellen en deze vervolgens te kunnen uitvoeren, klachten te kunnen afhandelen, een review te kunnen plaatsen op mijn website of social media kanalen, een factuur te kunnen sturen, je te kunnen benaderen met een aanbieding, of om wensen op te sturen bij speciale gebeurtenissen, vakanties of feestdagen. Op de website heb je de mogelijkheid om een (contact)formulier in te vullen. Om jouw vraag zo goed mogelijk te kunnen beantwoorden, vraag ik of je een aantal gegevens kan achterlaten. Ik bied geïnteresseerden een nieuwsbrief aan. Jouw gegevens worden verzameld met het oogmerk je deze nieuwsbrief te kunnen sturen. Daarnaast is het mogelijk om je in te schrijven voor challenges en Steady Inspire, maar je kunt je altijd weer afmelden. De door mij verzamelde persoonsgegevens worden administratief verwerkt.

 Op deze website worden ook affiliate links gebruikt. Meer informatie hierover, kun je vinden in artikel 8 van deze privacy- en cookieverklaring.

 1. Op welke gronden verwerk ik jouw gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd dient te zijn op een rechtvaardigingsgrond. Ik verwerk jouw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:

 

 • Als jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, een challenge of Steady Inspire, geef jij jouw toestemming om deze te ontvangen. Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je deze te allen tijde weer intrekken. Ook kan ik je om toestemming vragen voor het verwerken van persoonsgegevens, via het toestemmingsformulier.
 • Noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Indien je gebruik wenst te maken van mijn dienstverlening, zijn jouw persoonsgegevens nodig om dit te verwezenlijken.
 • Een gerechtvaardigd belang. Ik kan een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld vanwege directe marketingdoeleinden. Hierbij weeg ik altijd het eigen belang af tegen de belangen van de personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast worden de gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel van de verwerking.
 • Het nakomen van een wettelijke verplichting. Ik ben wettelijk verplicht om mijn administratie 7 jaar lang te bewaren.
 1. Duur gegevensopslag

Jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals omschreven onder artikel 3 te verwezenlijken. Uiteraard kan ik persoonsgegevens langer bewaren op grond van een (wettelijke) verplichting en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. In ieder geval hanteer ik de volgende bewaartermijnen:

 • Gegevens die via het (contact)formulier zijn verzameld, worden niet langer bewaard dan nodig is voor de afhandeling en beantwoording daarvan.
 • Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief, een challenge of Steady Inspire worden er gegevens verzameld. Deze gegevens worden vernietigd zodra jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief, challenge of Steady Inspire. Iedere mail bevat een afmeldlink.
 • De wettelijke fiscale bewaartermijn van zeven jaar voor betaalgegevens.

 

 1. Doorgifte gegevens aan derden

Ik maak onder meer gebruik van de volgende diensten van derden, waaronder mijn verwerkers:

 1. Hosting van de website
 2. Boekhouder voor onze financiële administratie
 3. Online boekhoudprogramma e-Boekhouden.nl
 4. Telefoondiensten
 5. Betaaldiensten
 6. Mailservers
 7. Signal
 8. IT-leveranciers en dienstverleners
 9. Partners met wie wordt samengewerkt

Met alle (sub)verwerkers sluit ik een (verwerkers)overeenkomst. Waar mogelijk maak ik gebruik van verwerkers die gevestigd zijn binnen de EER. Ik zie erop toe dat gegevens alleen worden doorgegeven aan ontvangers buiten de EER die gevestigd zijn in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land en/of waar sprake is van een Privacy Shield.

 1. Beveiliging

Ik neem passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeoorloofde toegang tot jouw persoonsgegevens te voorkomen. 

Ik heb de volgende maatregelen genomen:

 • Fysieke toegangscontroles
 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Anti-virus programma’s en regelmatige software updates
 • TLS (voorheen SSL-encryptie)
 • Rapporten van coachingssessies worden in een afgesloten kast bewaard 
 1. Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat door deze website wordt meegestuurd en die jouw browser vervolgens opslaat op jouw computer of mobiele apparaat. Door het plaatsen van de cookie kan de website jouw acties of voorkeuren in de loop van de tijd “onthouden”. Sommige cookies worden door deze website geplaatst, terwijl andere door derden worden geplaatst. Ik heb geen volledige controle over de cookies die deze derde partijen gebruiken, dus ik adviseer je om de privacy- en cookieverklaringen van deze derde partijen te lezen.

Door gebruik te maken van cookies, zorg ik ervoor dat deze website naar behoren functioneert, zodat je een optimale gebruikerservaring krijgt. 

Op deze website worden strikt noodzakelijke cookies gebruikt, die essentieel zijn voor de werking van de site.

Op deze website staan zogenaamde ‘affiliate links’. Dit betekent, dat ik inkomen genereer wanneer jij op een affiliate link klikt. Ook worden er cookies geplaatst door de derde partij, wanneer jij op zo’n link klikt en jij hiervoor toestemming hebt gegeven (via mijn cookiebanner). 

De meeste browsers ondersteunen cookies, maar je kan jouw browser instellen om cookies te weigeren en je kan daarnaast cookies verwijderen wanneer jij maar wilt. Meestal kan dit worden gedaan via de  ‘voorkeuren’ van jouw browser. De ‘help’-sectie van een browser kan je naar de juiste plek leiden waar je de cookies kunt uitschakelen. Wanneer jij cookies wilt beperken, weigeren of verwijderen, kan je mogelijk niet alle functies van deze website gebruiken en jouw gebruikservaring kan beperkt zijn.

 

Meer informatie over het gebruik van cookies kun je vinden op de website van de Consumentenbond. Mocht je toch nog vragen of opmerkingen hebben over het gebruik van cookies, neem dan contact op via info@steadycoaching.nl

 1. Jouw rechten

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je een aantal belangrijke rechten die je kunt uitoefenen. Indien je gebruik wenst te maken van jouw rechten, kun je een e-mail sturen naar info@steadycoaching.nl of telefonisch of schriftelijk contact opnemen.

Dit zijn jouw rechten:

 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit recht geeft je meer controle over jouw eigen persoonsgegevens. Je hebt namelijk het recht jouw persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare én machineleesbare vorm van mij te verkrijgen, indien dit technisch haalbaar is.
 • Het recht op inzage van jouw persoonsgegevens. Hiermee kun je een kopie van de persoonsgegevens die ik van jou verwerk, opvragen.
 • Het recht op rectificatie en wissing van jouw persoonsgegevens. Je kan mij verzoeken om jouw (onjuiste) persoonsgegevens te rectificeren of te laten verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens. In sommige gevallen heb je het recht om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht van bezwaar tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kan mij verzoeken jouw persoonsgegevens niet meer te gebruiken, omdat jij hiertegen bezwaar hebt. Indien je bezwaar hebt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor commerciële doeleinden, zal ik jouw verzoek tot stopzetting van dit gebruik altijd honoreren.
 • Het recht jouw toestemming in te trekken. Je hebt het recht jouw gegeven toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Hier vind je meer informatie over jouw rechten.

 1. Klacht indienen

Natuurlijk help ik je graag verder indien jij vragen of klachten hebt over de verwerking van jouw gegevens. Je kan daarnaast bij de Autoriteit Persoonsgegevens desgewenst een klacht indienen tegen mij  met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens. Klik hier om een klacht in te dienen.

 1. Wijziging privacy- en cookieverklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 14 mei, 2020. Ik kan de privacy- en cookieverklaring op elk moment wijzigen. Ik zal altijd de laatste versie op onze website plaatsen.